Birtok

Mint ebben az országban sokaknak, akik ma borászattal foglalkoznak, s családi hagyományból ered a mesterségbeli tudásuk, sőt birtokuk, nekem is hasonló sors jutott. Felmenőimnek köszönhetek birtokot, rengeteg tapasztalatot, sőt, tudást. 

Gyermekkoromban, alig elérvén az iskoláskort és a présrudat, már beavatottá lettem. A pince – ahol sokkal kevesebb, ugyanakkor izgalmasabb munka adódott – mindig sokkal vonzóbb volt, mint a szőlő, ahol hamar megtanultam az igazságot: jobb az iskolapadot koptatni, mint kétkezi, paraszti munkától előrelépést várni. Legalább 10 évnyi „kényszermunka” után kezdett egy-két munkának a szerethetősége is feltárulkozni. Kellett még további tíz év – s már az első saját borok is persze –, hogy a szépségeit is meglássam a szőlőnek, éppúgy, mint a bornak. S a negyedik x-en is túl, melyet e kultúrában végig tapostam, már elválaszthatatlan kötődés jött létre köztünk.

Elérkezett végre az idő, hogy ne csak kapjak, de visszaadni is akarjak e tájnak, e kultúrának. Tájborászatot építek, tájborokkal, ideillő fajtákkal és technológiával.

Birtoktörténet

1955

Nagyapám elültette azokat a portugéza és kadarka tőkéket, melyek évtizedekre meghatározták ízlésünket, fajtaorientációnkat.

1978

Apám elkészíti első, elismerést kivívó portugéza borát. Ekkortól datálom saját „beavatásomat” is a bor világába.

1998

Bátyámmal első alkalommal sikerült emlékezetes portugéza bort készítenünk.

2000

Már szeptember 14-én olyan kadarkát szüreteltünk, mely gyökeresen átértékelte bennem a fajtáról és az alföldről addig gondoltakat és tapasztaltakat.

2006

Az első évjárat volt, melynél már évközben tisztán kivehető volt az évjárati sajátosság. Sokat megértettem az évjárat fontosságából.

2008

Szinte teljesen felszámoltuk az addig összerakott családi szőlőbirtokot és borászatot.

2015

Restart a borászatban: felvásárolt szőlőből elkészítettem első teljesen saját készítésű, piacra szánt boraimat.

2016

Restart a szőlőben: Eltelepítettem 0,4 ha portugézát nagyapám fajtájából , illetve 1,1 ha kadarkát (kétharmad szekszárdi, P9-es klónt, egyharmad KT3-as, kecskemétit), 4500 tőke/ha sűrűséggel.